Necip Mert Yürüker

/Necip Mert Yürüker

Necip Mert Yürüker

2017-2018 Yürütme Kurulu Üyesi

04.02.1993 Edirne doğumludur. 2017 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllülük serüveni başladı. "Bilgi Benim İşim" ve "Drama" etkinlikleri verdi. 2015 yılında Habitat'ın yürütmüş olduğu "Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor" projesi ile birlikte Habitat ile tanıştı. Kısa süre sonra "Sosyal Medya Okuryazarlığı" eğitmeni oldu. 2016 yılında Habitat'ın Bilişim Projeleri Master Eğitmeni oldu. Canik Kent Konseyi Gençlik Meclisi yürütme kurulunda yer almaktadır. 2016 yılından itibaren TEGV Samsun eğitim parkını temsilen Ulusal Gençlik Parlamentosunda yer almaktadır. 2017 yılı Genel Kurulunda yapılan seçimle Ulusal Gençlik Parlamentosu yürütme kurulu üyeliğine seçildi.