Seçilmek İstiyorum – 2006

Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından 2006 yılında milletvekili seçilme yaşının 30’dan 25’e indirilmesi amacıyla Seçilmek İstiyorum Kampanyası gerçekleştirilmiştir.

Bu kampanyanın başlangıcı 16 – 20 Mayıs 2005 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Ulusal Gençlik Parlamentosu I. Olağan Genel Kurulu’na dayanmaktadır.

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi’nde konu şu şekilde yer almıştır: “Nüfusunun büyük bir çoğunluğu genç olan ülkemizde 18 yaşında seçme hakkına sahip olan biz gençlerin ancak 30 yaşında seçilebilmesi, demokratik anlayışla bağdaşmamaktadır. Bizler, Yüce Meclisimizden milletvekili seçilme yaşının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesini bekliyoruz.

16– 21 Eylül 2006 tarihleri arasında Kuşadası Kent Konseyi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Gençlik Parlamentosu IV. Yaz Okulu kapsamında, konu tekrar gündeme gelmiş ve Ulusal Gençlik Parlamentosu delegeleri tarafından, Türkiye’de seçilme yaşının düşürülmesi için “Seçilmek İstiyorum” isimli bir kampanya başlatılması kararı alınmış ve kampanya iş planı hazırlanmıştır.

Yaz okulu sonrasında, Ulusal Gençlik Parlamentosu sürecine dâhil olan Kent Konseyi Gençlik Meclisleri’nin açılan imza stantlarında toplanan binlerce imza sonrası kendi illerini temsil eden milletvekillerine baskı oluşturmak amacıyla e-posta ve faks göndermeleri ve basınla gerçekleştirilen güçlü işbirliği sonucunda, TBMM 8 Ekim 2006 tarihinde milletvekili seçilme yaşının 30’dan 25’e indirilmesine dair Anayasa değişikliğini kabul etmiştir.

2007 yılında Genel Seçimlerin anayasal değişiklik sonrası geçmesi gereken sürecin öncesinde erken olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle bu hak bir sonraki seçimde gençler tarafından hayata geçirilebilmiştir.

Seçilmek İstiyorum Kampanyası yerelden ulusala güçlü bir gençlik hareketinin kamu politikalarını yapılandırmasına ilişkin önemli bir başarı hikâyesidir.