Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi 2009

Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi Kampanyası” Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından uygulanan “Seçilmek İstiyorum Kampanyası” temelinde, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne yönelik geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Kampanyanın arka planını 17 – 20 Mayıs 2008 tarihinde Ankara’da düzenlenen Ulusal Gençlik Parlamentosu 4. Olağan Genel Kurul Zirvesi oluşturmaktadır.

Zirvenin Sonuç Bildirgesi’nde konuya şu şekilde yer verilmiştir: “Gençlerin milletvekili seçilme hakkına sahip olması hedefi ile yürüttüğümüz çalışmalar ve Seçilmek İstiyorum kampanyamızla 25 yaşında seçilme hakkına sahip olduk. Gençlik haklarımıza sahip çıkarak, “Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi” sloganıyla, yerel seçimlerde de gençleri destekliyoruz.”

14 Ocak 2009 tarihinde, 73 il ve 92 kentte açılan eş zamanlı imza stantları ile başlatılan kampanyanın temel amacı; gençlerin karar alma mekanizmaların aktif katılımının desteklenmesidir.

Kampanya 3 aşamadan oluşmuştur.

İlk aşamada Kent Konseyi Gençlik Meclislerinin yerel düzeyde gerçekleştireceği faaliyetler (imza stantları, siyasi parti il ve ilçe başkanlıkları ve gençlik kolları ile görüşmeler, milletvekilleri ile toplantılar, basın toplantıları..vb) ile Siyasi Partilere Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri için gençleri seçilebilir sıralardan aday göstermeleri yönünde baskı oluşturmaları hedeflenmiştir.

İkinci aşamada ise kesinleşen Belediye Başkan Adayları ile paneller düzenlenerek gençlerin yeni yönetimlerden beklentilerini aktarmaları ve gelecek dönemki kent politikalarını etkilemeleri hedeflenmiştir.

Son aşamada ise yerel düzeyde oluşturulacak takip mekanizması ile seçim öncesi alınan sözlerin yerine getirilmesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclislerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların tanıtımı için yeni yönetimlerle görüşmeler gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Yürütülen kampanya kapsamında açılan imza stantları sonucunda Türkiye genelinde 85. 527 imza toplanmıştır. Bunun yanında pek çok kentte Kent Konseyi Gençlik Meclisleri gençlerin seçilebilir sıralardan aday gösterilmeleri için pek çok siyasi parti il teşkilatları ile görüşmüş, Belediye Başkan adayları ile yapılan panel ve açık oturumlar sonucunda gençlerin ve gençlik meclislerinin kent yönetimine katkıları sunulmuştur.