Genç Dostu Kentler – 2014

Ulusal Gençlik Parlamentosu, Türkiye’de gençlerin karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlaması ve gençlerin siyasette etkin bir şekilde yer alması için bir takım çalışmalar yürütülmesini kendisine hedef olarak belirlemiştir.

Bu hedef doğrultusunda Türkiye’de gerçekleştirilecek olan 30 Mart Yerel Seçimlerine yönelik olarak Genç Dostu Adaylar Genç Dostu Kentler kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya kapsamında kentlerin gençlik ihtiyaç ve önceliklerine göre planlanması, yerel yönetim bütçeleri ve planları oluşturulurken gençlik bakış açısının o plan ve bütçelere yansıtılması amaçlanmaktadır.

Kampanya çerçevesinde yerelde yapılan çalışmalar ile siyasi parti ayrımı gözetmeksizin 55 il 91 İlçe de 240 Belediye Başkan Adayı ile iyi niyet sözleşmeleri imzalanmış ve genç dostu kentlerin oluşturulması için bir adım atılmıştır.

30 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarına göre ise 20 İl, 9 Büyükşehir, 40 İlçede 69 Belediye Başkanı ile Genç Dostu Kent çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar çerçevesinde örnek bir Genç Dostu Kent Modeli oluşturulacaktır.

Genç Dostu Kent Nedir?

Gençlerin;

Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere

İstihdam olanaklarına

Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut, güvenlik, vb)

Şiddete maruz kaldıkları takdirde haklarını güvence altına alacak mekanizmalara

Yerel  yönetimlerin planlama ve karar süreçlerine katılımını ve erişimini sağlayarak

Genç kadınlar ve genç engelliler ile birlikte kentsel yaşamın tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını destekleyen kentlerdir.
Özetle, kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi fırsatlardan kentte yaşayan Gençlerin eşit bir biçimde yararlanabileceği kentlerdir. Bu çalışmanın en büyük amacı gelişmiş ülkelerde yerel yönetim ve sivil toplum öncülüğünde uygulanan kentsel planlama ve tasarım faaliyetlerine gençlerin dahil edilmesini sağlayacak metotların paylaşımını, katılımcı kuruluşlar arasında diyalogların geliştirilmesini, Türkiye’yi gençler için daha yaşanılabilir, güvenli, yedisinden yetmişine herkese dost bir Türkiye’yi tüm aktörlerle birlikte oluşturmaktır.

 

Neden Genç Dostu Kent?

Gençliğin politik yaşama katılması ya da politika yapması sorunu, Türkiye gibi genç nüfusun ağırlıkta olduğu bir ülke için sürekli tartışmayı gerektiren bir konudur. Kent nüfusunun yarısını oluşturmalarına rağmen gençler, yerel karar alma süreçlerine tam ve eşit bir biçimde katılamamaktadırlar. Oysaki gençler seçilmiş ve atanmış yerel yöneticilerin planlama ve yönetim sürecinde danışmaları gereken doğal ortaklardır. Gençlerin karar alma mekanizmalarında eşit temsil talebi; anayasal bir haktır, demokrasinin vazgeçilmez unsurdur.

Şehir planlamaları yapılırken gençlerin, genç kadınların ve genç engellilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmamaktadır. Oysa konut, güvenlik, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi alanlarda alınan yerel kararlar gençleri doğrudan etkilemekte hayatlarını kolaylaştırmakta veya zorlaştırmaktadır. Gençler yerellerinde temsil edilmedikleri için bu kararları etkileyememektedirler.

İyi aydınlatılmamış sokaklar, uzak noktalara hizmet vermeyen belediye otobüsleri ve bu araçların güvenli olmayışı gençlerin en temel haklarından biri olan seyahat özgürlüğünü kullanmasını engeller. Üstgeçitler ve yüksek kaldırımlar, engelli gençlerin kentin sokaklarını kullanımını zorlaştırır.

Kentlerin kültürel, spor ve dinlence olanaklarından da en az yararlanan gruplarından birini yine genç kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca, Gençlerin şiddete uğradıklarında sığınabilecekleri mekanlar, ilgililere ulaşabilecekleri acil destek hatları da yine kent yönetiminin yaptığı planlarda göz ardı etmemesi gereken unsurlardandır.

Bu çalışma ile planlamasında, yönetiminde ve günlük yaşamında gençlerin aktif bir biçimde rol aldığı genç dostu kentler oluşturulmasına destek verilecektir