Geç Değil Genç – 2011

Gençlere Yer Vermeyene Oy Vermiyoruz

“Geç Değil Genç!” Kampanyası seçilme yaşının 25’e düşürülmesi ile elde edilen hakkın uygulanabilirliğini desteklemek hedefiyle gerçekleştirilmiştir. 17 – 20 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen Ulusal Gençlik Parlamentosu VI. Genel Kurulu’nda oluşturulan iş planı doğrultusunda, 2-5 Aralık 2010 tarihleri arasında Çankırı’da gerçekleştirilen UGP Koordinasyon Toplantısı’nda oluşturulan kampanya takvimi ile başlatılmıştır.

Kampanya Habitat, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Ulusal Gençlik Parlamentosu ortaklığında yürütülmüştür. Kampanya bildirgesinde, kampanyanın gerçekleştirilme amacı “Bizler Habitat için Gençlik Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Ulusal Gençlik Parlamentosu olarak 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleşecek Milletvekili Genel Seçimlerinde 25-30 yaş arası gençlerin milletvekili seçilebilecek yerlerden aday gösterilmelerini talep ediyoruz. Bununla birlikte gençlerden milletvekili aday adayı başvurularında hiç bir ücret alınmamasını talep ediyoruz. Bu kapsamda tüm ülke çapında 19 Şubat 2010 saat 11.00’de “Geç Değil Genç!” kampanyasını başlatıyoruz ve diyoruz ki “Gençlere Yer Vermeyene Oy Vermiyoruz!” olarak belirtilmiştir.

Kampanya 3 aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada kampanya etkinlik grupları yerel etkinlik faaliyetlerini (imza stantlarını, siyasi parti il ve ilçe başkanları ve gençlik kolları ile görüşmeler, milletvekilleri ile toplantılar, basın toplantıları..vb)  gerçekleştirmişlerdir. 19 – 21 Mayıs 2010 tarihlerinde UGP VII. Genel Kurul Zirvesi’nde partilerin genç milletvekili adayları ile bir panel gerçekleştirilmiş ve genç adayların gençlik sorunları üzerine gerçekleştirecekleri çalışmalar konuşulmuştur.  İkinci aşamada ise milletvekillerinin aday adaylıklarının açıklanması sonrasında siyasi partilerin başkanları, başkan yardımcıları ve gençlik kollarına lobi ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Genç milletvekili aday adaylarının seçilebilir yerlerden aday gösterilmesi için parti karar alıcıları ile görüşmeler yapılmıştır. Kampanyanın son aşamasında ise adaylıkları kesinleşen milletvekili adayları ile yeni oluşturulacak yasa tasarısında gençlere yönelik çalışmaların yapılması, Türkiye’de bütüncül bir gençlik politikası oluşturulması üzerine lobi ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca milletvekillerinin meclise girmesinin ardından gençlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerine yönelik gençlik sözleşmeleri imzalatılmıştır.

Yürütülen kampanya kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra online ortamlarda da kampanyanın tanıtımları yapılmış ve www.gecdegilgenc.net adresi üzerinden sanal ortamda da imza toplanmıştır. Ayrıca tanınmış genç kişiler ile bir kampanya tanıtım filmi çekilerek sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanmıştır.

12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında 25-30 yaş arası toplam 5 aday milletvekili olarak seçilmiştir. Bununla birlikte seçimler sonucunda 54 olan TBMM milletvekili yaş ortalaması 51’e inmiştir. Ayrıca bir önceki dönemde(2002-2007) 54 olan 40 yaş altı milletvekili sayısı 12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında 75’e yükselmiştir. Bu anlamda TBMM’in gençleşmesinde ve gençlerin ulusal düzeyde karar-alma mekanizmalarına katılımının artması çok sevindiricidir.

Yerel ve ulusal düzeyde siyasi katılımın arttırılması konusunda gençlik meclisleri kadın meclisleri ile ortaklık geliştirmiştir. Bu kapsamda, yerel ve ulusal karar alma mekanizmalarında kadınların daha fazla yer alması desteklenmiştir. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Kadın Milletvekili sayısındaki % 100’lük artış bu anlamda çok önemlidir.