2016 Yaz Okulu – SONUÇ BİLDİRGESİ

//2016 Yaz Okulu – SONUÇ BİLDİRGESİ

Ulusal Gençlik Parlamentosu Mardin’den Aydın’a Samsun’dan Adana’ya bütün renkleri barındıran onları ev sahibi olarak kabul eden bir anlayışa sahiptir.Bu parlamento kurulduğu ilk günden buyana bu misyonunu benimseyerek adeta farklılıkların nefes alabilecekleri bir yaşam alanı olmuştur.

Parlamentomuz bu misyonu yerine getirmek adına Türkiye’nin bir çok farklı yerinde toplantılar düzenlemiş bu toplantılarda binlerce gencin hayallerini açıklayabileceği bir ortam yaratmayı amaçlamıştır.Çünkü biliyoruz ki gençken daha iyi bir dünyayı hayal etmek ve bu hayal için mücadele etmek daha mümkündür.

Öyle inanıyoruz ki ki dünyadaki her değişim bir gencin hayalinde saklıdır.Bir genç hayal eder onun kurduğu bu hayal beklide bir toplumun geleceğe daha iyi bakmasında bir mihenk taşı olur adeta.Bu parlamentonun  kurulduğumuz günden bugüne  kadar gerçekleştirdiği toplantılarda binlerce gencin kurduğu hayaller Türkiye gençliğinin geleceğe daha iyi bakmasında önemli bir etken olmuştur.

Bu Yaz Okulunda gerçekleştirmeyi amaçladığımız düşüncede işte tam olarak buydu.Hayallerini üzerine konuşup tartışabileceği bir ortam bulamayan ülkemizin farklı noktalarında yaşayan siz gençlerin fikirlerinizi açıklayabileceği bir ortam kurmak bu sayede fikirlerinizi sizden çok farklı hayatlar yaşayan bireylere aktarabilmenizi sağlayabilmekti.

Toplantıda edindiğimiz izlenim amaçladığımız düşüncenin gerçekleştiği yönünde oldu.Çünkü özellikle Farklılıklar Ortak Bir Geleceğe Nasıl Bakar? Sorusunu incelediğimiz toplumsal barış başlıklı atölye çalışmamızda ülkemizin çok farklı yerlerinden gelen bireylerin kendi hayat tarzlarına uygun olarak kendi toplumsal barış anlayışını diğer bireylere anlatması bu amacın gerçekleştirilmesinde çok önemli bir etken oldu.

Bu atölyemizde görülmüştür ki farklı coğrafyalardan gelen delegelerimizin kendi coğraflarındaki öncelikleri farklı olduğundan kendi toplumsal barışı anlayışları da bir olmamaktadır. Bu durum bize göstermiştir ki bu farklı bölgelerde öncelikler farklı olduğu için toplumsal barışın sağlanmasında bu bölgelerde toplumsal barışın sağlanması için bulunulacak çözüm yolları farklı olmalıdır.

Bu çözüm yolları oluşturulurken muhakkak bölgede yaşayan insanlar dinlenmeli ve çözüm yolları bu insanların görüşleri de alınarak oluşturulmalıdır.Çünkü bir insanın kendi sorununu ondan daha iyi kimse bilemez bu sebeple bu sorunun çözüm yolunu öncelikli tartışması gereken muhakkak ki o insandır.

Bu atölyeden çıkan bir başka sonuç ise farklılıklar ne kadar etkileşim haline geçerse toplumsal barışın o derece yükseldiğidir.Bu sebeple toplumsal barışın sağlanabilmesi için öncelikli olarak atmamız gereken adım farklılıkların etkileşim haline geçebileceği bir alan yaratmaktır.Özellikle delegelerimizin büyük bir çoğunluğu buna çözüm olarak aslında kendi hayatlarında yaşadıkları bir deneyimi örnek gösterdi.Bu deneyim farklı hayat tarzına sahip olan bireylerin tek tipleştirmeye maruz kalmadan ortak bir değer için birleşip bu değeri yaşatabildikleri bir alan olan sivil toplum anlayışının toplumda yaygınlaştırılmasıydı.Bununla ilgili oldukça güzel öneriler geldi bu önerilerin ortak yönü ise bu anlayışının yaygınlaştırılabilmesi için gönüllülük kavramının toplumun her tabakasında hayatların bir parçası haline getirilmesi olacaktır.

  1. gün Daha İyi Bir Gelecek Nasıl Mümkün sorusunu irdeledik.Bu soruyu tartışırken aslında verdiğimiz yanıtların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olduğunu görmekteyiz.Bu sebeple daha iyi bir geleceği hayal ederken bu hedefleri uygulamak durumundayız.Ancak bu hedeflerin uygulanabilmesi için hedeflerin yerelleştirilmesinin oldukça önemli olduğu bir başka sonuçtu.Çünkü farklı bölgelerde Nitelikli Eğitim ilkesinin sağlanması için oluşturulacak çözümler kuşkusuz birbirinden farklı olmak durumunda kalacaktır.

Bu sebeple delegelerimiz 3. Gün gerçekleştirdiği atölyede hedeflerin yerelleştirilmesi için öncelikle kentlerinin sorunlarını düşünüp daha sonra hedefleri bu sorunlarla bağdaştırarak projeler oluşturdu.Bu projeleri yerelinde daha da geliştirmeyi amaçlayan kurumlarımız bir yandan ise hedeflerin nasıl yerelleştirebileceği sorusunu tartıştı.

Toplantımız yaşadığımız bu zor zamanlarda ortak bir gelecek için , ortak bir yaşam için bir ses olmayı amaçladı.Türkiye’ye böyle bir gelecek mümkün demek istedi.Sizler Türkiye’nin dört bir yanından gelen değerli Ulusal Gençlik Parlamentosu delegeleri bu sesi Türkiye’nin dört bir yanına götürünüz.Umudu hatırlatınız.Burayı anlatınız.Yaşadıklarınız ile hayatlarda bir umuda dönüşünüz.

Burada olduğunuzdan ötürü hepinize teşekkür ederiz.